Как се работи с дизайнера?

1. Как се прави тениска в дизайнера

2. Как се прави чаша в дизайнера