За нас

“Иван Куолити” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Този документ описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него (“Лични данни”, “Лична информация”) и има за цел да предостави информация за обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Администратор на лични данни (“Администраторът“) е
“Иван Куолити” ЕООД ,
ЕИК по Булстат 115825739,
със седалище и адрес на управление: Първенец, ул. Съединение 51
Телефон за информация и контакти: 032/ 62 60 77
Електронна поща: office@print-em-all.bg
Интернет страница: www.print-em-all.bg

Длъжностното лице по защита на личните данни на Администратора отговаря за събирането, обработката и защитата на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” ケ 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Какви лични данни събираме и защо
Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин www.print-em-all.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент, за изпълнение на задълженията по договор от разстояние с Вас, за спазване на законово задължение или за целите на законовите интереси на “Иван Куолити” ЕООД или трета страна.

Какви видове лични данни събираме и обработваме:
“Иван Куолити” ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационен бюлетин и маркетингови дейности.

Данни за профила Ви в онлайн магазина www.print-em-all.bg, който се създава от Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условияза използване на онлайн магазина www.print-em-all.bg:

– Лично и фамилно име;
– Имейл адрес;
– Парола.

Създаването на профил (регистрация) не е задължително. Онлайн магазина е достъпен и може да бъде използван от нерегистрирани потребители.

Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина www.print-em-all.bg, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

– Лично и фамилно име на лицето за доставка;
Имейл адрес;
Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
Телефон за доставка;
Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
Начин на доставка;
Начин на плащане;
Номер на поръчка;
Сума за плащане;
Статус на плащане;
Статус на поръчката.

С каква цел събираме, обработваме и съхраняваме личните ви данни:
Данните, които ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.print-em-all.bg и сключване на договор с дружеството, събираме и обработваме за следните цели:
– създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
– индивидуализация на страна по договора;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на информационната сигурност;
– обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
– изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание.

Данните от профила ви се обработват с цел:
– Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
– Доставка на поръчани продукти;
– Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, предоставяне на информация от оператор или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
– Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
– Автентикация при влизане в профила Ви;
– Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна, в т.ч. имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности;
– Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

Данните от онлайн поръчката се обработват с цел:
– Доставка на поръчаните продукти;
– Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и с цел упражняване на правото на отказ и други;
– Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
– Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
– Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

Данните за контакт и изпратено съобщение се обработват за идентификация и осъществяване на комуникация с вас.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Коментари
Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Форми за контакт
Във формата за контакт с нас се събират следната информация
– Лично име на лицето ;
Имейл адрес;

Какви данни не събираме:
“Иван Куолити” ЕООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация

Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

Не събираме данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

За какъв срок съхраняваме данните Ви
Данни, предоставени на договорно основание:
Данните от профила ви се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви, за срок от 5 години от последната поръчка от онлайн магазина www.print-em-all.bg или до изтриване на профила чрез функционалността на магазина.

Данните от онлайн поръчките се съхраняват в срок от 5 години от датата на конкретната поръчка.

Данните, събирани във връзка със счетоводната отчетност се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Данни, предоставени въз основа на съгласие се съхраняват до оттеглянето му по начина, по който е предоставено, включително чрез функционалността на магазина или чрез изтриване.

Ще ви уведомим, ако възникне необходимост срока на съхранение да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение от наша страна като Администратор.

Какви са Вашите права във връзка с личните данни, които сте ни предоставили
Право на достъп – имате право да поискате информация за личните ви данни, включително копие на информацията, която съхраняваме, по всяко време.

Право на корекция – имате право да поискате корекция и допълване на лични данни след удостоверяване на вашата самоличност.

Право на изтриване (Правото да бъдеш забравен) възниква при отпадане на необходимостта от обработка на данните, при оттегляне на съгласието, в случаите в които обработката е въз основа на предоставено съгласие, при незаконна обработка на данни или при възникване на законово задължение за изтриване.

Това право може да не бъде уважено в предвидените от закона случаи или при липса на удостоверяване на вашата самоличност.

Право на ограничаване на обработването – при оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или когато обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на машинно четими данни – можете да поискате да предоставим данните ви директно на вас или на друг администратор по ваш избор, след писмено искане от ваша страна и при наличието на техническа възможност.

Право на получаване на информация – можете да поискате от Администратора нда предостави информация за всички получатели, на които личните данни са били разкрити. Администратора може да откаже тази информация, в случай, че това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение – може да възразите срещу обработването на личните данни от администратора, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

С кого споделяме Вашите лични данни?
“Иван Куолити” ЕООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица, в това число на счетоводна компания и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), като спазваме всички процедури за конфиденциалност.

Администратора използва услуги на трети страни, за хостинг на уеб сайта, да подобрим работата на магазина и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

Технически и организационни мерки за защита на личните данни
В дейността на “Иван Куолити” ЕООД предвижда необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Предвидили сме технически и организационни мерки за защита като контролиран достъп, поддръжка и правилна експлоатация на информационните системи и мерки за криптографска защита. Служителите на Администратора обработват лични данни в съответствие с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни.

Какво става в случай на нарушение на сигурността на личните ми данни
Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Можете да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на личните ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Изменения на Политиката за поверителност
“Иван Куолити” ЕООД може да променя настоящите правила за защита на личните данни по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Бисквитки

“Иван Куолити” ЕООД използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от www.print-em-all.bg

Съгласявайки се да използва www.print-em-all.bg потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на “бисквитки”.

Какво са бисквитки?
Бисквитките представляват поредица от данни, които сaйта изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да го идентифицира, когато се върне отново на електронния магазин.

Каква информация предоставяте, като се съгласите с употребата на бисквитки
Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на www.print-em-all.bg бисквитките го идентифицират и подканват Сайта да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител.

Бисквитките също така позволяват на Сайта да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития.

Как използваме информацията от бисквитките
“Иван Куолити” ЕООД използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Ние използваме външни услуги (напр. Google Analytics, Facebook, Adform, Adwise и др.), които от своя страна използват бисквитки, за да ни помогнат да анализираме трафика, да таргетират рекламите, както и за други статистически цели.

Google Analytics
Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на онлайн магазина, като например уебсайта, от който идвате, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип потребители използват уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме услугата.
Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-onза JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Facebook Pixel
Използваме Facebook Pixel, за да измерваме и оптимизираме аудиторията при провеждане на маркетингови кампании. Чрез този инструмент не събираме лична информация директно, а използваме наличната такава за портебителя с цел повторно насочване към нашият онлайн магазин. В този случай личните данни на конкретния потребител са криптирани.

Tawk.to
Тawk.to система за онлайн чат. Използваме тази система с цел подобряване обслужването на клиентите и бързата комуникация с нас.

Как да изключите бисквитките
Ако предпочитате да не получава “бисквитки”, докато разглежда www.print-em-all.bg или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им.

Повечето браузъри по подразбиране позволяват поставянето на “бисквитки” на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите “бисквитки” да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на “бисквитки” (в това число на “бисквитки на трети страни”). Имайте предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате “бисквитките”, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за “бисквитките”, в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Съдържанието е достъпно единствено на следните езици: английски, немски, испански и френски.

Можете да използвате опцията за отписване от “бисквитки” на Google Analytics, намираща се на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Следвайки описаните стъпки за отписване от “бисквитки” на Google Analytics, ще инсталирате надстойка “Add-on” на своя браузър, което по същество ще блокира функционалностите на “бисквитките” на Google Analytics.

Също така можете да спрете достъпа до определени, избрани от вас “бисквитки”, през портала http://www.youronlinechoices.com/bg/вашият-избор